تصاویر جدید از تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران


شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، تصاویر جدیدی از خرابکاری اغتشاشگران منتشر شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها