ساخت راکت با بطری نوشابه


برای ساخت این این راکت،از لوازمی چون لوله pvc و بطری نوشابه،جرقه زن، و الکل(برای سوخت) و.. استفاده شده است راکت, پرتاب راکت, کارجالب, ساخت, راکت, بطری, نوشابه

 ویدیوهای پیشنهادی