صحبت‌های جنجالی حسن عباسی در خصوص خارج کردن اینترنت از مدیریت آذری جهرمی!


جهرمی فقط مصرف کننده اینترنت است نه مدیر آن! مدیریت اینترنت در ایران باید به عهده چه کسی باشد؟ آیا وزارت ارتباطات صلاحیت مدیریت اینترنت در ایران را دارد؟ اینترنت را ارتباطی‌ها مدیریت می‌کنند یا اطلاعاتی‌ها؟! بررسی مدیریت جهانی اینترنت توسط یکی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا(آژانس امنیت ملی)

 ویدیوهای پیشنهادی