آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران فرصت طلب در شیراز


آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران فرصت طلب در شیراز www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی