آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران


آسیب به اموال عمومی و شخصی مردم توسط آشوبگران فرصت طلب در شیراز رسانه مجازی فارس از مردم درخواست دارد از آشوبگران فاصله بگیرند

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها