حمایت بنیاد مستضعفان از بانوی هنرمند اهل لنده


بنیاد مستضعفان در قالب اعطای تسهیلات اشتغال زایی به اهالی کم برخوردار شهرستان لنده از مشاغل خانگی حمایت می کند

 ویدیوهای پیشنهادی