جلسه 53 فیزیک دوازدهم - حرکت با شتاب ثابت 21 تست تجربی 90 - مدرس محمد پوررضا


برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 21 تست تجربی 90" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:43 ۷۶۲۶۴
01:09 ۷۱۳۳۹