اسپری اعجاب انگیز کلد فایر


اسپری اعجاب انگیز آتش خاموش کن COLD FIRE مشخصات: • خاموش کننده طبیعی • غیر سمی • داری قابلیت اطفای حریق و نجات دهندگی خارق العاده • عضو UL در مواد آبی اطفای حریق نوع B و A • عضو برنامه (EPA-SNAP )قرارداد جایگزین های بسیار نوین فروش ویژه این محصول فقط از سایت فروشگاهی کمال تجارت. خرید از سایت کمال تجارت: www.ktkala.ir

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها