خطر انقراض گونه‌های مختلف حیوانات به قدری افزایش یافته که حتی یک پیرزن 75 برای نجات یک پلنگ از مرگ، دست به کار شده است.


احتمال صدور مجوز برای فعالیت یک معدن در استان یزد که در کریدور یوز ایرانی قرار دارد، موضوع خطر انقراض این حیوان کمیاب ایرانی را به رسانه‌ها کشانده است. بسیاری از مردم به اهمیت این حیوان پی برده‌اند، حتی یک پیر زن 75 ساله توانسته برای نجات یک یوزپلنگ وارد عمل شود و او را از خطر تلف شدن نجات دهد.

 ویدیوهای پیشنهادی