زیروبم 278- خنده های بلند در متن و حاشیه گفتگو با کارآگاه گریز از مرکز!


مجله تصویری زیروبم با مشارکت آموزشگاه موسیقی همراز (2-88205001-021) تقدیم می کند: هادی شیخ الاسلامی: ترجیح میدهم با هم سن و سالهای خودم کار کنم/ از سینما وارد تئاتر شدم/ ترجیح میدهم با هم سن و سالهای خودم کار کنم/ همین جوان ها چند سال دیگر بدنه سینما و تئاتر خواهند بود

 ویدیوهای پیشنهادی