نظرات همراهان نمایشگاه تراکنش ایران


شخصیت های اقتصادی و بزرگان صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری های مالی، از رویداد ITE می گویند. نظرات همراهان نمایشگاه تراکنش ایران در سال های گذشته را در ویدئو ببنید./ نبض کسب و کار در تراکنش می زند./ زمان و مکان: 28 تا 30 آبان 98- نمایشگاه گفت وگو

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها