صبا کمالی از ماجرای بیرون کردن تهیه کننده معروف سینما از منزلش پرده برداشت - ترنج -


افشاگری صبا کمالی از جریانات فساد گسترده و پشت پرده سینمای ایران : فلان تهیه کننده را ساعت 3 شب با فحش ناموس بیرون کردم

 ویدیوهای پیشنهادی