کنایه تند مجری تلویزیون به لاکچری بازی در پذیرایی جلسات دفاع از پایان نامه


طرف، حمد و سوره بلد نبود، «محکم» صلوات می فرستاد! ته چین مرغ و نوتلا و اسپرینگ رولِ گوشت، بار علمی به کسی اضافه نکرده است! www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی