اعترافات فیلم ضد ایرانی آرگو ساخته هالیوود


اعترافات فیلم ضد ایرانی آرگو ساخته هالیوود و برنده اسکار در مورد وضعیت وخیم مردم در زمان پهلوی! حتی این فیلم هم نتونسته این واقعیت تاریخی رو انکار کنه ولی بعضیا هنوز معتقد هستن زمان شاه همه چیز خوب بوده

 ویدیوهای پیشنهادی