لباس نامتعارف بازیگر چشم رنگی ایران روی فرش قرمز: به جرم بچه پررو بودن


لباس نامتعارف بازیگر چشم رنگی ایران روی فرش قرمز: به جرم بچه پررو بودن با من آن شکلی رفتار کردند! از ماجرای تلفن مشکوک شریفی نیا به امین زندگانی تا حضور زورچپانی در فیلم داوود میرباقری روزی که با اعصاب خرد برای نقد کردن چک به بانک رفته بودم، خانمی به من حرفی زد که از داخل فرو ریختم

 ویدیوهای پیشنهادی