مصاحبه با جف بزوس ( ثروتمندترین فرد جهان - موسس آمازون ) با بلومبرگ 3


فیلو فیلو

 ویدیوهای پیشنهادی