حضور تیم محسن منصوری (آکرونالین) در سایت اردشیر


دوربین ثابت و تصویر برداری متفاوت برای درک بیشتر از هوا و موقعیت سایت اردشیر یزد جمعه 18 آبان 98

 ویدیوهای پیشنهادی