تنظیم ایمیل در WHMCS


ایمیل در WHMCS نقش پر رنگی دارد. ما در این قسمت به شما آموزش می دهیم که چطور ایمیل را در WHMCS تنظیم کنید. یا به عبارتی دیگر تنظیم کردن ایمیل در WHMCS به چه صورت می باشد.

 جدیدترین ویدیوها