کی آجیم میشه؟ هرکی میخواد آجیم شه بره کپشن


خب من اسمم هانیه هست و فامیلی واقعیم به قرآن به خدا آخه به چی قسم بخورم که باور کنید...فامیلیم دوپن چنگه...تو تهران زندگی میکنم...کلاس پنجمم و ۱۱ سالمه....

 ویدیوهای پیشنهادی