ابکاری کروم تزئینی/ابکاری کروم/ابکاری فانتاکروم/ابکاری هفت رنگ09385324434


طراحی انواع دستگاههای :09385324434 دستگاه مخمل پاش خانگی دستگاه مخمل پاش صنعتی دستگاه مخمل پاش اتومات دستگاه مخمل پاش مخزن دار دستگاه ابکاری فانتاکروم و دستگاه هیدروگرافیک/تامین مواد اولیه تمامی دستگاهها:پودر مخمل/چسب مخمل/پترن هیدروگرافیک/مواد ابکاری هفت رنگ/فرمول مواد آبکاری فانتاکروم 09192075483-09363635491

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها