ناصرالدین شاه در لوکیشن فیلم های ایرانی/ رازهای خانه موتمن الاطبا، پزشک قاجار


تو قسمت اول " قصه های خیابونی " رفتیم سراغ خونه موتمن الاطبا پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که این روزها به لوکیشن فیلم های تاریخی تبدیل شده‌ فیلم خانه پدری و سریال شهرزاد تو این خونه فیلم برداری شدن

 ویدیوهای پیشنهادی