سفر به جزیره صلبوخ!


جمعه۱۷آبان ماه ۱۳۹۸ به همراه همکاران دبیرستان ایثارگران سیدالشهداء علیه السّلام در مضیف حاج عبدالله بحرانی در جزیره صلبوخ دعوت شده بودیم!

 ویدیوهای پیشنهادی