کاردستی پر دردسر ستیلای 5 ساله!


ستیلا یه دختر 5 ساله است که بسیار خلاق است و با نخ و سوزن و قیچی با مهارت خاصی کار میکند در این ویدیو ستیلا در حال ساخت کاردستی موشک است که با دردسری خاص روبرو میشود و...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها