حجت خدا زنده است و با مردم زندگی می کند


حجت خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگی می کند؛ مردم را می بیند؛ با آنهاست، دردهای آنها، آلام آنها را حس می کند. انسانها هم، آنهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او را زیارت می کنند. او وجود دارد؛ یک انسان واقعی، مشخص، با نام معین، با پدر و مادر مشخص و در میان مردم است و با آنها زندگی می کند. این، خصوصیتِ عقیده ما شیعیان است. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار قشرهای مختلف مردم در روز نیمه شعبان 1429 ق مطابق با 1387 ش. کاری از موسسه رسانه های نوین آستان قدس رضوی

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها