تست مقاومت گوگل پیکسل 4 ایکس ال در برابر خراش، حرارت و فشار


پیکسل 4 ایکس ال جدیدترین پرچمدار گوگل می باشد که می خواهیم مقاومت آن را در برابر خراش، حرارت و فشار مورد آزمایش قرار داده ایم

 ویدیوهای پیشنهادی