خط و نشان دوج چلنجر برای نمایشگاه سما 2019


خودرو D200 که بر پایه خودرو کانسپت موپار Lowliner در این هفته در SEMA نمایش داده میشود. این خودرو، خودرویی است که عمداً برای مسابقات درگ ساخته شده است. پیش از رونمایی این خودرو ، دوج و موپار یک تصویر تیزر ویدیویی را نشان داده است که Challenger آماده مسابقه را نشان می دهد که یک ماشین خیابانی نیست.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها