انتقاد روحانی از برخی مدیران دولت


▪️ ویدئوی انتقادات روحانی از برخی مدیران دولت، که به گفته منابع خبری، دفتر رئیس‌جمهور، آن را سانسور کرده است.

 ویدیوهای پیشنهادی