پلنگی بعد از تلاش فراوان در پی شکار یک میمون و بردن آن به بالای درخت سرانجام از لذت خوردنش ناکام ماند .


این پلنگ گرسنه بعد از گرفتن شکار هنگامی که قصد خوردن طعمه اش را در بالای درخت داشت ناگهان سر و کله دو شیر ماده پیدا می شود که با کمی تکان دادن شاخه های درخت سرانجام شکار خورده نشده را از بالای درخت به پایین می اندازند و پلنگ از لذت خوردن طعمه اش بی نصیب ماند، اما در عوض شیرها یک لقمه مفت نصیبشان شد.

 ویدیوهای پیشنهادی