گفتگو با اردشیر احمدی | فائزه هاشمی رفسنجانی


در این برنامه خانم هاشمی رفسنجانی به دور از هرگونه ملاحضه پاسخگویی پرسش های اردشیر احمدی هستند

 ویدیوهای پیشنهادی