جلسه 38 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت 6 بررسی مثال 12 فصل- مدرس محمد پوررضا


برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 6 بررسی مثال 12 فصل" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی