رحمانی: به دنبال واگذاری خودروسازی ها هستیم


شبکه یک - 1 آبان 8- 14:00 | رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به دنبال واگذاری خودروسازی ها هستیم و کمیته ای تشکیل دادیم که این کار تسریع کند.

 ویدیوهای پیشنهادی