مکتب هاشمی رفسنجانی، مکتب ضدّ حسینی - سخنان تند آیت الله وفسی


جایگاه شرف و غیرت و عفّت ، در اسلام هاشمی رفسنجانی - فریفتن مردم ، در لباس دین و به اسم دین - آگاه کردن مردم ، قدمی در راه نجات از اسلام هاشمی رفسنجانی

 ویدیوهای پیشنهادی