کاشت ناخن به روش وانبال | OneBall | روش جدید کاشت ناخن


در کاشت ناخن به روش معمولی چندبار موادگذاری روی ناخنها و چندبار سوهان کشی انجام میشود که سبب افزایش زمان کاشت میگردد. در روش وان بال یک مرحله اکرلیک بصورت یک توپ روی ناخن گذاشته میشود و کاملا یکدست روی ناخن پخش میگردد. کاشت ناخن وانبال در سالن زیبایی کلبه هانی اسلامشهر. نمونه کارهای بیشتر در سایت ما:

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها