مازیار" نزدیکترین دوست و همکار روح الله زم و جزو ادمین های آمدنیوزه


مازیار" نزدیکترین دوست و همکار روح الله زم و جزو ادمین های آمدنیوزه که برای اولین بار چهره ی خودشو رسانه ای کرده! ببینید بچه‌های سپاه با دستگیری زم چه اطلاعاتی گیر آوردن... @BisimchiMedia

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها