داستان منو بابام (قسمت 1) علی صبوری


وقتی میایی جلو بابات فیلم خارجی نگاه کنی فوق خنده دار از سری مجموعه طنز و فوق خنده دار داستان های منو بابام از فصل 1 . قسمت اول .حتما توصیه میکنم قسمت های دیگه هم ببینید

 ویدیوهای پیشنهادی