فرار زندانیان داعش پس از تخریب دیوارهای محل نگهداریشان توسط ترکیه


یکی از بزرگترین مخاطرات مربوط به عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه وضعیت زندانیان داعش در محدوده تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه است. این روزها ناآرامی‌ها در اردوگاه الحول با افزایش حمله ترکیه به راس العین و تل ابیض در شمال سوریه شدت یافته است. در این فیلم کمپی از محل نگهداری داعشی ها را مشاهده می کنید که پس از حمله ترکیه به اطراف این محل و آماده کردن بستر فرار آنها، این تروریست ها به اطراف کمپ پراکنده شده و در تلاشند تا خود را بار دیگر به شهرها برسانند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها