پک آموزشی 303 Linux LPIC-3 به زبان فارسی ( دوره آموزشی امنیت سرورهای لینوکسی )


سر فصل های دوره آموزشی امنیت سرورهای لینوکسی پارت اول : معرفی دوره پارت دوم : امنیت وب سرورهای لینوکس پارت سوم : پیکربندی فایروال در لینوکس پارت چهارم : نصب و پیکربندی آنتی ویروس و آنتی شلر پارت پنجم : نصب و پیکربندی Mod Security پارت ششم : راهکارهای عملی و مناسب جهت جلوگیری از حملات DDOS پارت هفتم : بررسی ابزار Rootkit hunter پارت هشتم : محدود کردن دسترسی در لینوکس امن سازی پوشه tmp/ امن سازی پوشه var/ پارت نهم : ایمن سازی Apache/HTTP/HTTPS پارت دهم : امنیت پروتکل SSH پارت یازدهم : امنیت سرویس های لینوکس ایمن سازی سرویس دهنده PHP ایمن سازی BIND/DNS ایمن سازی سرویس FTP ایمن سازی سرویس Mail ایمن سازی سرویس دهنده SQL پارت دوازدهم : مانیتورنیگ سرورهای لینوکسی پارت سیزدهم : راهکارهای عملی جهت جلوگیری از Bypass سرور پارت چهاردهم : جلوگیری از سیمیلینک خوردن و روت شدن سرور

 ویدیوهای پیشنهادی