جلسه 19 فیزیک دوازدهم-شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای 1- مدرس محمد پوررضا


برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای 1" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی