کلیپ عاشقانه اربعین امام حسین (ع)


ما امروز به راه افتاده ایم و دیروز به کربلا می رسیم وقتی هنوز امام حسین (ع) به شهادت نرسیده! وقتی هنوز دستهای سبز ابوالفضل علم حقّ را بالا نگه داشته ... ما به کربلا می رسیم! دو نیمکره زمان به هم متصل می شوند و بیست میلیون جمعیت زائران اربعین برای یاری امام حسین (ع) به کربلا می رسیم ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها