فوری:اولین ویدیو از لحظه دستگیری رییس آمدنیوز در ایران: نباید اعتماد میکردم!


ویدیویی از لحظه دستگیری و اعترافات مدیر کانال آمدنیوز

 ویدیوهای پیشنهادی