اولین تصاویر از دستگیری و اعترافات روح الله زم


لحظه دستگیری موسس کانال معاند آمدنیوز توسط سپاه پاسداران و اولین صحبتهای وی پس از بازداشت

 ویدیوهای پیشنهادی