مزخرف ترین سایت های اینترنت: معرفی چند وب سایت بی خاصیت اینترنت


در این کلیپ با چند وب سایتی آشنا می شوید که واقعا خاصیتی ندارند ! به نوعی مزخرفترین و در عین حال بی خاصیت ترین وب سایت های اینترنت هستند ! حتما شما هم با وب سایت هایی به این شکل برخورد داشتید ! وب سایتها :

 ویدیوهای پیشنهادی