وبینار226-تاریخ 98/07/20


بررسی:شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه- ثنوسا-کترام-ذوب-ونیرو-وپترو-های وب-ستران-کبافق-دابور-چکاپا-فرآور-کاوه کیش-داسوه-حریل-زپارس-خریخت-دماوند-وبیمه-بپاس-فلوله-حفارس-چفیبر-وتجارت-وسینا-حخزر-شاخص انبوه سازی-وپارس-شزنگ. معاملگر: بنیامین فغانی

 ویدیوهای پیشنهادی