بازداشت عوامل «مصاحبه جنسی از کودکان» به دستور دادسرای ارشاد


عوامل تهیه مصاحبه جنسی از کودکان، به دستور دادسرای ارشاد تهران و توسط پلیس اطلاعات و امنیت تهران بازداشت شدند. انتشار مصاحبه‌ مذکور در فضای مجازی باعث آزردگی خاطر بسیاری از خانواده‌ها و درخواست‌های متعدد برای پیگیری مسئله شده بود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها