درگیری لفظی باران کوثری و دکتر السی


باران کوثری در یک نشست خبری با دکتر السی درباره ی اسید پاشی و بخشش با هم به طور لفظی درگیر شدند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها