خاطره عجیب فریبا نادری از بازی در "ستایش"


فریبا نادری بازیگر نقش منفی پری سیما خاطره ای از ارتباط با مخاطبان سریال ستایش تعریف می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی