ورزش بارداری - ورزش دوران بارداری - سی دی ورزش دوران بارداری


با سلامورزش دوران بارداری بایستی ملایم - دقیق و به گونه ای حساس و با احتیاط انجام شودورزش های فیتنس - یوگا - بدنسازی بدون وسیله یا با وسایل سبک - پیلاتس و موارد مشابه برای دوران بارداری مناسب هستند- البته باید توجه داشت که سی دی های موجود ما در این ...