جراحی بینی قوزدار پهن دکتر راستا ۰۹۳۳۷۱۷۴۸۰۴


شما میتوانید انواع نمونه کار و بیش از ۲۰۰ فیلم جراحی بینی بیماران ایرانی و عربی و اروپایی از سوئد و بلژیک و هلند و کردستان عراق و افغانی و مصاحبه تلویزیونی در شبکه یک و دو و سه خانم دکتر راستا در سایت زیر ببینید www.dr-rasta.com

 ویدیوهای پیشنهادی