بایدن برای نخستین بار خواستار استیضاح ترامپ شد


جو بایدن: به ترامپ اجازه نخواهیم داد اینبار قسر در برود

 ویدیوهای پیشنهادی