آیا پارگی منیسک قابل درمان است؟


منیسک چیست؟ آیا پارگی منیسک قابل درمان است؟ در این ویدیو میتوانید توضیحات دکتر سینا یثربی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و مدیر کلینیک جامع توانبخشی نشاط رو در مورد پارگی منیسک و روش های درمان آن مشاهده کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی